ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2019. ÁPRILIS 2.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Tőzsér Attila E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ferfiakademia.com weboldalon keresztül és személyesen nyújtott szolgáltatásokat, illetve az igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A weboldalon feltüntetett online oktatóanyagok (a továbbiakban: Digitális termék), illetve a weboldalon feltüntetett, de élő előadások, tréningek, coachingok, workshopok, telefonos konzultációk, elektronikus tanácsadás (a továbbiakban: Személyes oktatás) a továbbiakban szolgáltatás néven került megnevezésre. Tehát a szolgáltatás megnevezés magába foglalja a Digitális termékeket és a Személyes oktatásokat.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ferfiakademia.com weboldalon, illetve a Személyes oktatások során történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.ferfiakademia.com weboldalunknak, vagy igénybe szeretné venni bármelyik szolgáltatást, akkor figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk!

A szolgáltató adatai:

 • Név: Tőzsér Attila E.V.
 • Székhely: 2100. Gödöllő, Kossuth Lajos utca 2.
 • Nyilvántartási szám: 53533195
 • Adószám: 69682315-1-33
 • Bankszámlaszám: GRÁNIT Bank | 12100011-17931498-00000000
 • Elérhetőség: info@ferfiakademia.com
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.11
 • A tárhely szolgáltató neve és elérhetősége: C-Host Kft., info@nethely.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A www.ferfiakademia.com weboldal online oktatóanyagokat forgalmaz, ismerkedési oktatási tréningek, előadások és coachingok szervezésével, tanácsadással foglalkozik (Digitális termék és Személyes oktatás).

1.1 A Digitális termékeknél, Személyes oktatásoknál megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

1.2 A megjelenített Digitális termékek kizárólag a weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetőek meg.

1.3 Az Digitális termékek hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni.

1.4 A vételár mindig a kiválasztott Digitális termék vagy Személyes oktatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

1.5. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ferfiakademia.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: ferfiakademia.com webáruház) keresztül történik, továbbá kiterjed a Személyes oktatásokra is.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A ferfiakademia.com webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.6. A ferfiakademia.com webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.7. A ferfiakademia.com webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.8. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.9. A szerződés nyelve magyar.

1.10. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.11. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 10:00-17:00-ig
 E-mail: info@ferfiakademia.com

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A https://www.ferfiakademia.com/fiokom/ oldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll.

Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. MEGRENDELÉS MENETE DIGITÁLIS TERMÉK ESETÉN

 

3.1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Digitális termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely Digitális termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.11. pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott Digitális termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Digitális termékek hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni.

3.3. A weboldalon feltüntetett és, vagy megrendelhető Digitális termékek árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termék vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés az Ügyfélszolgálatunk megkeresése esetén a különbséget szívesen visszatérítjük.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Digitális terméket hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

3.5. A megrendelés Digitális termék esetén a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges.

(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól, és a regisztráció/megrendelés meghíúsul a hiba javításáig)

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6 Az Ügyfél a kiválasztott Digitális termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem (vásárlás)” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, illetve a www.ferfiakademia.com/kosar oldalon, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető.

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa.

Ezt követően tudja megadni a számlázási adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott, akkor választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a választott online fizetési szolgáltatón keresztül ki tudja egyenlítene a vásárlás ellenértékét, vagy megkapja a banki átutaláshoz szükséges információkat..

A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

4. MEGRENDELÉS MENETE SZEMÉLYES OKTATÁS ESETÉN

 

4.1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Személyes oktatás a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a Személyes oktatással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely Személyes oktatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.11. pontban találja.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott Személyes oktatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

Személyes oktatások egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen történnek lebonyolításra.

4.3. A weboldalon feltüntetett Személyes oktatás árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt Személyes oktatás vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Személyes oktatáson való részvétel időpontja közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés az Ügyfélszolgálatunk megkeresése esetén a különbséget szívesen visszatérítjük.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Személyes oktatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Személyes oktatást hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett képek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

4.5. A megrendelés Személyes oktatás esetén történhet a Szolgáltató Weboldalán keresztül, csak regisztrált Ügyféltől. A megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges.

(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól, és a regisztráció/megrendelés meghíúsul a hiba javításáig)

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért,  semminemű felelősség nem terheli.

4.6 Az Ügyfél a kiválasztott Személyes oktatást az oktatás részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem (vásárlás)” gomb, “Jelentkezem”, “Jelentkezés” gombokra kattintva rendelheti meg, a szükséges űrlapok kitöltésével.

Amennyiben a Személyes oktatás előre fizetendő, úgy a Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, illetve a www.ferfiakademia.com/kosar oldalon, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető.

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa.

Ezt követően tudja megadni a számlázási adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott, akkor választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a választott online fizetési szolgáltatón keresztül ki tudja egyenlítene a vásárlás ellenértékét, vagy megkapja a banki átutaláshoz szükséges információkat..

A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Bizonyos Személyes oktatások esetében a megrendeléshez nem szükséges Kosárba helyezni a terméket, a jelentkezés a Személyes oktatást részletesen leíró oldalon, a “Jelentkezem”, “Jelentkezés”, illetve egyéb felirattal rendelkező gombra kattintva, majd az esetlegesen megjelenő űrlap kitöltésével tehető meg.

Ebben az esetben a Személyes oktatás díjának térítése megegyezés szerint történik.

5. A SZEMÉLYES OKTATÁSOK MENETE

5.1. Az Ügyfélnek lehetősége van néhány napos csoportos tréningekre, egyszeri alkalmas előadásokra, illetve személyes coachingra (a továbbiakban: coaching) jelentkezni, illetve a szabad helyek és megállapodás függvényében részt venni.

5.2. A néhány napos csoportos tréningek tematikája, időbeosztása, várható eredményei, a jelentkezés menete a tréning aktuális értékesítő oldalán olvasható.

5.3. Az egyszeri alkalmas előadások tematikája, időbeosztása, várható eredményei, a jelentkezés menete az előadást részletező aktuális értékesítő oldalon olvasható.

5.4. A coaching jelentkezés menete:

5.4.1.  A coachingokra a coachingot részletező aktuális oldalon lehet jelentkezni.

5.4.2. Az Ügyfél a jelentkezés után automatikus e-mailt kap a jelentkezés megerősítéséről, majd e-mailben időpont egyeztetés történik a coaching alkalmat megelőző telefonos konzultációra az Ügyfél által biztosított telefonszámon. Az Ügyfelet a Szolgáltató hívja fel telefonon.

5.4.3. A telefonos egyeztetés során a Szolgáltató információt gyűjt a leendő Ügyfél problémájáról, majd ezek alapján döntést hoz, hogy vállalja-e a közös munkát.

5.4.4. Együttműködés esetén a telefonos konzultáció után e-mailben történik egyeztetés az első találkozó helyszínére és időpontjára vonatkozóan, továbbá a Szolgáltató e-mailben elküldi az Ügyfélnek a coaching jelentkezési nyilatkozatot, melyet az Ügyfélnek aláírva, kitöltve, scannelés után vissza kell küldenie, illetve elhoznia magával az első alkalomra. Emellett a Szolgáltató e-mailben elküldi az Ügyfél részére a választott coaching programra vonatkozó díjbekérőt, melyet az Ügyfélnek az első coaching alkalom megkezdése előtt legkésőbb 72 órával ki kell egyenlítenie. Ellenkező esetben az első találkozóra nem kerül sor.

5.4.5. Az ügyfél az első alkalmon való megjelenésével szóban, illetve a korábban kitöltött és aláírt nyilatkozat átadásával (vagy a Szolgáltató által az első coaching alkalmon átnyújtott nyilatkozat aláírásával) az első coaching alkalom megkezdése előtt elismeri és megerősíti, hogy jelenleg, a coaching folyamat megkezdésekor nem diagnosztizált pszichiátriai beteg, és nem áll pszichiátriai és/vagy gyógyszeres kezelés alatt, élete során nem volt öngyilkossági kísérlete, valamint, hogy megfelelően tájékozódott a tanácsadó felkészültségét illetően.

5.4.6. Az Ügyfél ezen kívül vállalja, hogy semmilyen, az életét, testi épségét veszélyeztető körülmény nem áll fenn életében, ellenkező esetben erről tájékoztatja tanácsadót, aki eldönti, hogy ezen információk birtokában, tudja-e vállalni a coaching alkalmak megtartását, illetve ha igen, azt milyen feltételek mellett teszi meg. Az Ügyfél vállalja, hogy ezen szükségszerű tájékoztatás elmulasztásának felelőssége, főleg, ha az olyan információkat érint, melyek nem könnyen észrevehetőek, őt terheli.

5.5. A coaching alkalmak menete:

5.5.1. A coaching folyamat teljes ideje alatt az ügyfél végig a tanácsadóval dolgozik együtt. Minden alkalommal az előre egyeztetett helyszínen és időpontban találkoznak.

5.5.2. A coachingok általában beszélgetéssel kezdődnek, majd gyakorlati feladatokkal folytatódnak.

5.5.3. A Szolgáltató házi feladatot adhat, melynek anyagát, megoldásait ügyfél tárolhatja saját személyes adathordozó eszközén.

5.5.4. A coaching alkalmak díjáról, illetve a fizetési feltételekről az Ügyfél a coaching értékesítési oldalán, illetve a “vásárlási és fizetési feltételek személyes tanácsadás esetén” pontban tájékozódhat.

5.5.5. A találkozók rendszeressége egyéni megegyezés alapját képezi. A konzultációkon mindkét fél csak józan, alkoholos és-egyéb drogos befolyásoltságtól mentes állapotban vehet részt.

A Szolgáltató a folyamat egésze során köteles az Ügyfélről tudomására jutó minden információval kapcsolatban titkot tartani.

5.6. Lemondási feltételek, kizáró körülmények:

5.6.1. Az coaching alkalom lemondását az Ügyfélnek legkésőbb a megbeszélt időpont előtt 12 órával előre kell jeleznie email-ben és sms-ben is.

5.6.2. Az elmaradt coaching alkalom lehetőség szerint bepótolható, ehhez a Szolgáltatóval való egyeztetés szükséges.

5.6.3. Amennyiben az Ügyfél a megbeszélt időpont előtt 6 – 12 órával mondja le a találkozót, akkor köteles kifizetni az adott ülés árának 50%-át, melyet a következő alkalommal tehet meg.

5.6.4. Amennyiben az Ügyfél a megbeszélt időpont előtt 6 órával, vagy azon belül mondja le a találkozót, akkor köteles kifizetni az adott ülés árának 100%-át, melyet a következő alkalommal tehet meg.

5.6.5. Kivételt képeznek a vis maior esetek, amikor valamilyen előre nem látott kényszerítő körülmény miatt marad el a konzultáció. (Ilyennek számít a baleset, betegség, de a munkahelyi ok nem.)

6. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

5.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros törlés jelzésre kattintva).

7. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA DIGITÁLIS TERMÉK ESETÉN

6.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

-szállítási költséget

-és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

6.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

6.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

6.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8. VÁSÁRLÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK DIGITÁLIS TERMÉK ESETÉN

7.1 A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki:

 • PayPal-en keresztül,
 • bankkártyás fizetéssel a PayPal rendszerén keresztül,
 • bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül,
 • közvetlen banki átutalással.

A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.2 Elektronikus részletfizetéses megrendeléssel kapcsolatos információk

A tréningek/oktatóanyagok árának egyszerűbb finanszírozása érdekében a Szolgáltató több termékét és szolgáltatását részletfizetéssel is meg lehet vásárolni.

A részletfizetés egy bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a vásárló által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A részletfizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy részletfizetést kíván igénybe venni.

7.2a, Befizetések rendezése

Részletfizetéses vásárlás esetén a vásárló engedélyt ad a Szolgáltató számára, hogy a vásárláskor elfogadott összeget a vásárláskor elfogadott időközökben automatikusan terhelje a választott fizetési eszközt a vásárláskor elfogadott összes részlet kiegyenlítéséig.

Az első befizetés minden esetben a rendelés feladásakor történik, a későbbi befizetések pedig a rendelés feladását követően 30 naponta történnek meg (második részlet a rendelés feladása után 30 nappal, a harmadik részlet a rendelés feladása után 60 nappal, a negyedik részlet a rendelés feladása után 90 nappal, és így tovább).

7.2b, Fizetési kötelezettség

Részletfizetés esetén a megrendelő az összes részlet kifizetésére kötelezettséget vállal.

Emiatt a fizetések elmaradása esetén a vásárló nem jogosult a Szolgáltató által kínált pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére, sem a vásárlásához való részleges hozzáféréshez.

Egy részletfizetés elmaradása esetén a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül az adott termékhez való hozzáférés.

7.2c, Fizetési adatok

Részletfizetés esetén a vásárló vállalja, hogy minden a fizetési adatait (fizetési mód, bánkártyaadatok, számlázási információk) pontosan és aktuálisan tartja.

7.2d, Ismétlődő fizetés lemondása:

Egyéni elbírálás alapján, az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétellel a vásárlónak lehetősége van a később részletfizetéseket szüneteltetni, vagy felfüggeszteni.

Ez esetben a korábban befizetett részletek nem kerülnek visszatérítésre, és a vásárláshoz való hozzáférés felfüggesztésre kerül. A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek

7.3. Bankkártyás fizetés Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. VÁSÁRLÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLYES OKTATÁS ESETÉN

8.1 A megrendelt Személyes oktatásokat az Ügyfél a Személyes oktatás típusának függvényében, a következő módokon fizetheti ki:

 • coaching esetén banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal-al vagy Barionnal,
 • előadás, tréning esetén banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal-al vagy Barionnal.

A számla kiállítása készpénzes fizetés esetén a helyszínen, elektronikus fizetés esetén e-mailben történik.

Az online bankkártyás fizetések a Barion és a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8.2 Részletfizetéses megrendeléssel kapcsolatos információk

A Személyes oktatások árának egyszerűbb finanszírozása érdekében a Szolgáltató egyes szolgáltatások esetében részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés történhet elektronikusan és személyesen is.

A részletfizetés elektronikusan egy bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a vásárló által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A részletfizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy részletfizetést kíván igénybe venni.

A részletfizetésre vonatkozó aktuális információk a termék vagy szolgátatás aktuális értékesítési oldalán találhatók meg.

 

8.2a, Befizetések rendezése

Elektronikus részletfizetéses vásárlás esetén a vásárló engedélyt ad a Szolgáltató számára, hogy a vásárláskor elfogadott összeget a vásárláskor elfogadott időközökben automatikusan terhelje a választott fizetési eszközt a vásárláskor elfogadott összes részlet kiegyenlítéséig.

Az első befizetés minden esetben a rendelés feladásakor történik, a későbbi befizetések pedig a rendelés feladását követően 30 naponta történnek meg (második részlet a rendelés feladása után 30 nappal, a harmadik részlet a rendelés feladása után 60 nappal, a negyedik részlet a rendelés feladása után 90 nappal, és így tovább).

8.2b, Fizetési kötelezettség

Elektronikus és személyes részletfizetés esetén a megrendelő az összes részlet kifizetésére kötelezettséget vállal.

A fizetések elmaradása esetén a vásárló nem jogosult a Szolgáltató által kínált pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére, sem a vásárlásához való részleges hozzáféréshez.

Egy részletfizetés elmaradása esetén a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül az adott szolgáltatáshoz való hozzáférés.

8.2c, Fizetési adatok

Elektronikus észletfizetés esetén a vásárló vállalja, hogy minden a fizetési adatait (fizetési mód, bánkártyaadatok, számlázási információk) pontosan és aktuálisan tartja.

8.2d, Ismétlődő fizetés lemondása:

Egyéni elbírálás alapján, az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétellel a vásárlónak lehetősége van a később részletfizetéseket szüneteltetni, vagy felfüggeszteni.

Ez esetben a korábban befizetett részletek nem kerülnek visszatérítésre, és a vásárláshoz való hozzáférés felfüggesztésre kerül. A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek

8.3. Bankkártyás fizetés Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

10. ELÁLLÁSI JOG

9.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

9.2 A Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségeken felül a rendelés leadásától számított 30 napon belül igény esetén visszatéríti a megrendelés teljes árát, amennyiben a visszatérítési igény megfelel a 9.2.1. pontban leírtaknak.

9.2.1. A Szolgáltató a 30 napos pénzvisszafizetési garanciát kizárólag a termék vagy szolgáltatás minőségére tudja vállalni. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás minősége eltér a termék vagy szolgáltatás leírásában tett ígéreteknek, akkor a megrendelés leadásától számított 30 napon belül lehetőség van írásban jelezni a garancia igényt. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás minősége megfelel a termék vagy szolgáltatás leírásában tett ígéreteknek, viszont az Ügyfél nem él megfelelően a termék vagy szolgáltatás adta lehetőséggel, esetleg a garanciával való visszaélés miatt kíván élni a garanciával, úgy a Szolgáltató nem kötelet visszafizetni a termék vagy szolgáltatás árát az Ügyfélnek.

9.3 Elállási jog gyakorlásának menete

9.3.1. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

9.3.2. Minden esetben a Szolgáltató email-ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.3.3. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak a megrendeléstől számítva.

9.3.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

9.3.5. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

9.3.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.3.7. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

11. JÓTÁLLÁS

10.1. Kötelező jótállás

10.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

10.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

10.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

10.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

10.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

10.2. Önkéntes jótállás

10.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

12. FELELŐSSÉG

11.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért és alkalmazhatóságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.8. A Szolgáltató a legjobb tudása szerint próbál segíteni az Ügyfélnek mind a Személyes oktatásokon, mind pedig a Digitális termékek segítségével. Azonban az Ügyfél teljes mértékben elfogadja, hogy ő maga felelős a saját helyzetéért és döntéseiért, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a tanácsok betartása, vagy be nem tartása miatt.

11.9. A Szolgáltató nem pszichológus szakember, pusztán a személyes tapasztalatai alapján tesz bizonyos javaslatokat a Személyes oktatásokon és a Digitális termékeken keresztül. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az Ügyfél nem az elgondolása szerinti tempóban fejlődik, esetleg nem tud felmutatni semmilyen előre lépést.

13. SZERZŐI JOGOK

12.1. Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhető információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Az oldalon vásárolt tréningek megosztása/másoknak hozzáférés biztosítása esetén a hozzáférés szerződésszegésnek minősülő magatartás miatt megszakításra kerül.

A Szolgáltató ezután polgári peres feljelentést tesz a szerzői jog megsértője ellen.

12.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

14. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: 2100, Gödöllő, Kossuth Lajos utca 21.

E-mail: info@ferfiakademia.com

13.2 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

13.3 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

13.4 Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.5 A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

13.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

13.6a,  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

13.6b,  Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 Fax: 06 (1) 488 21 86
 Telefon: 06 (1) 488 21 31

13.6c, Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. A ferfiakademia.com webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

ONLINE FIZETÉSI PARTNEREINK:

KAPCSOLAT

info [kukac] ferfiakademia.com

Minden jog fenntartva! © 2016-2021

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup